دکتر مهدی عصاره ، دانشیار


شبیه‌سازی مخزن
ترمودینامیک
ذخیره‌سازی گاز

ایمیل:assarehm [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۵۲ (۹۸۲۱+) تلفن دانشکده:  ۷۷۲۴۰۴۹۶ (۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، خرداد ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعتی شریف، شهریور ۱۳۸۷
کارشناسی:کارشناسی مهندسی مخازن نفت، دانشگاه صنعت نفت اهواز، شهریور ۱۳۸۵

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

؟؟
؟؟

تجربیات

 دوره‌هاي آموزشي کوتاه مدت

 • دانشگاه مونتان اتریش، گروه مهندسی نفت، فرصت مطالعاتی
 • شرکت نفت هاینمن، لئوبن، اتریش، شبیه سازی ترکیبی مخازن
  شبیه سازی حرکت جریان سیال در مخازن شکافدار، پژوهشگاه صنعت نفت،
  – شبیه سازی پیشرفته، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاري و فعالیت های اجرایی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۹۲
 • شرکت Heinemann oil GmbH از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲
 • مرکز مدلینگ پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه توسعه نرم افزار های مهندسی مخازن نفت از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰

داوری مجلات بین المللی

 • Journal of Petroleum Science and Engineering, Elsevier.
 • Journal of Petroleum Science and Technology. Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran.
 • Petroleum Research, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran.
 • Engineering Education Journal, National Academy of Science. Tehran, Iran.
 • Journal of natural gas science and engineering, Elsevier.
 • Ingeniería y Ciencia
 • International Journal of oil, gas and coal technology, inderscience.
 • Fluid phase equilibria
 • Industrial engineering and chemistry
 • Energy and fuels
 • International Journal of Exploration and Production Technology
 • SPE Journal

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
کارشناسی ارشد رفتار فازی سیالات مخزنی
مدل سازی ترمودینامیکی سیستم های خاص
ترمودینامیک پیشرفته
کارشناسی ارشد مخازن شکافدار
کارشناسی ارشد شبیه سازی پیشرفته مخزن
کارشناسی ارشد حرکت جریان سیال در محیط های متخلخل
کارشناسی رفتار فازی سیالات مخزنی
مبانی مهندسی مخازن
ترمودینامیک یک
ترمودینامیک دو
کارشناسی ارشد ازدیاد برداشت

تعاملات صنعتی

پروژه‌های صنعتی

 • پروژه پژوهشی ازدیاد برداشت در میدان درود شرکت نفت فلات قاره
 • پروژه توسعه شبیه ساز بومی مخازن نفت و گاز ایران مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری
 • تهیه بانک اطلاعاتی مدل های معادله حالت برای شرکت نفت فلات قاره

نرم افزارهای صنعتی ساخته شده

 • نرم افزار مدل سازی رسوب و ته نشست آسفالتین در چاه های نفتی
 • نرم افزار مدل سازی رسوب و ته نشست واکس در خطوط لوله
 • نرم افزار غربال گری تفصیلی روش های ازدیاد برداشت

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

keyboard_arrow_up